Sabrina Fresko İstanbul'da doğdu. St Michel Lisesinden sonra Paris UP7 de mimarlık okudu. Simya Galeri'de sanat seminerleri düzenleyip modern takı konusunda atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.

 

SİMYA Galeri'de sergilediği tasarımları mobius heykeller olarak nitelenmekte, metalde dokuma teknikleri ve soyut heykel formları modern takı ve heykel konusunda yeni form ve teknikleri içermektedir.  

Mücize değil yaratıcılık…

Neye inandığımızı yalnızca biz belirlemeyiz, neyi seçtiğimizi de…
Belirleyenler tasarlayanlardır, bilinçli bilinçsiz arkalarından gideriz onların.

 

Sabrina Fresko’nun tasarım-yaratıcılık serüveni de mimariden, takıya ve sonrasında heykele doğru devam eder.

İnsanın insan için yaptığı, hem zanaat hem sanatı katmak zorunda olduğu mimari, birçok inanışta insan yaratımının en üst noktası sayılır; barınmayı sağlamak, bunu en işlevsel şekliyle ortaya koymak ve insanı mutlu bir biçimde var etmek… O halde bu insanın kendini ifade yollarından en belirgini nedir? İlk kertede görünüşü, duruşu, sonrasında ifadesi… Bu görünüşün temsilleri o insanın taktıklarıyla, aksesuarlarıyla oluşur ve ifadeyi güçlendirir. Yani bir insanın üzerine ne taktığı onunla ilgili doğrudan bilgi verir.

 

Fresko, mimari eğitiminden aldığı işlevsellik-estetik bilgisini ve buradan yaptığı çıkarımları felsefi bir yaklaşımla harmanlayıp takılarına yansıtır. Fakat takılar yetinmez, formatlarından çıkmak isterler, zorlanmaktır niyetleri… Hem boyutla sorunları vardır hem de heykelsi sorguları çoğalmıştır. Varoldukları bedenleri zaman zaman kaideleştirir zaman zaman anıtlaştırırlar. Bedenlerin sahipleri hem izleyici olurlar sergi alanı olan bedenlerine, hem de neyi taşıdıklarından sorumludurlar. Her estetik kurgunun içinde yoğun bir bilgi de vardır. Yaratıcısından akan bu bilgiyi de üzerlerinde taşıyacaklardır.

 

‘Simya doğanın işini tamamlar.’

(M.Eliade)

 Seda Yavuz Erol

Simya Gallery

SABRİNA FRESKO SERGİLER:

29 Ocak - 1 Şubat 2003 18 Ekim 2003 ....

4 Haziran - 8 Temmuz 2004 ...................

9 Aralık 2005 - 11 Mart 2006 ..................

3-15 Şubat 2006 .....................................

23 Mayıs - 23 Haziran 2006 ....................

17 Mayıs 2006 ........................................

7 Aralık 2007 - 17 Şubat 2008 ................

3-24 Haziran 2008 ..................................

5 Kasım 2008 - 17 Ocak 2009 ................

4-17 Mayıs 2009 ....................................

2 Ekim - 23 Aralık 2009 ..........................

25 Aralık 2009 - 27 Mart 2010 .................

7 Ekim 2011 - 28 Ocak 2012 ...................

21 Aralık 2012 - 21 Mart 2013 .................
Tasarım Tılsımdır. Yer: Proje 4L

Beden için mekan ne ise, takı için beden odur. Yer: Simya Galeri

Bu bir lale değildir Yer: Simya Galeri

OYUN-u-YORUM Yer: Simya Galeri

TAKILABİLİR HEYKELLER Yer: Bilkent Üniversitesi)

OYNUYORUZ Yer: Simya Galeri

Atinalı Timon Shakespeare oyununun sahne takıları Sabrina Fresko tarafından tasarlandı, Haluk Bilginer oynadı.

Takılabilir Heykeller 1. (Çağdaş Mücevher, Heykel Sergisi) Yer: Simya Galeri

İzlenim. İmpression (Çağdaş Mücevher sergisi. Karma Sergi, Küratör :Sabrina Fresko.) Yer: Simya Galeri

Devamlılık. Continuity. (Moebius Heykel, Çağdaş Mücevher Sergisi) Yer: Simya Galeri

Zaman (Heykel, Çağdaş Mücevher Sergisi. İstanbul Bienali paralelinde. Bertold Brecht:İnsan neyle yaşar.. Zaman)

İstanbul'u Takı-Yorum. Karma Sergi, Küratör .Sabrina Fresko Yer: Simya Galeri

Takılabilir Heykeller 2 (Çağdaş Mücevher, Heykel Sergisi) Yer: Simya Galeri

Maske (İlksel mi, Güncel mi?) Takılabilir Heykel & Heykel Sergisi Yer: Simya Galeri